NoGo Jaarlijks
europ assistance

RVL - Verzekeringen is tussenpersoon voor Europ Assistance

NoGo Jaarlijks


De volledige annulatieverzekering voor uw reizen gedurende het hele jaar


Onze jaarlijkse NoGo reisannulatieverzekering dekt de annulatie of de wijziging van al uw privé-reizen die u gedurende het hele jaar onderneemt. Hiermee stelt u uw reisbudget veilig bij onvoorziene omstandigheden die te wijten zijn aan tal van verzekerde gebeurtenissen (ziekte, ongeval, sterfgeval, ernstige schade aan de woning, jobverlies, …). Elke reis apart verzekeren wordt hierdoor overbodig aangezien de jaarpremie u het hele jaar door beschermt.


De voornaamste dekkingen;


  • vergoeding tot 2.500€ per persoon en per reis
  • terugbetaling wijzigingskosten bij aanpassing van de verblijfsdata
  • terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen
  • alle reserveringswijzen zijn gedekt (zowel van korte als van lange duur)


Algemene voorwaarden NoGo

Gedekte bedragen in NoGo


2.500€ per persoon en per reis en tot 12.500€ per reis voor alle verzekerden samen om de kosten te dekken van reisannulatie, reiswijziging en reisvergoeding bij onderbreking van de reis.

Bonus van 75€ bij wijziging van de verblijfsdata

Terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen, van de skipas en van de skilessen bij onderbreking van het verblijf ten gevolge van een ziekte, een ongeval of een ernstige schade aan de woning.

Een extra vergoeding van 10% kan u zo nodig toegekend worden om andere kosten te dekken.

 Annulatieredenen


Gezondheidsproblemen: u of één van uw naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.


Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven:

economisch ontslag , intrekken van vakantiedagen door uw werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van uw vervanger, een nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen, aanzienlijke schade aan uw woning of aan uw voertuig, echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk, visum geweigerd,

nodige vaccinatie niet kunnen toedienen, oproeping als jurylid voor een rechtbank, oproeping voor de adoptie van een kind
Reizen gedekt voor annulatie


Uw privéreis of verblijf vanaf 150€, zowel in het buitenland welke de duur ook is, als in België vanaf 3 nachten.


Alle boekingsformules:

een ticket via internet, een verblijf via een reisagentschap

huur van een wagen via telefoon, ...

Alle vervoermiddelen: vliegtuig, auto, trein, boot, ...

Alle types verblijven: hotels, huurwoningen, vakantiedomeinen, ...

 

info@annulatieverzekering.com -  © by RVL - Verzekeringen bvba - Achttiende Oogstwal 1/1 - 3700 Tongeren

tussenpersoon voor Europ Assistance  © All Rights Reserved - kbo 0831321870 - fsma 107966a - AssurMiFID-gedragsregels